ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ BERTI AF
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ BERTI AF/L
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ BERTI AF/REV
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ BERTI TFB/Y
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ BERTI TFB/C
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ BERTI TFB/Μ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ BERTI TFB/ΜE
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ BERTI TFB/REV