Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

Αθήνα

Διεύθυνση: Ιερά Οδός 96 – 104, ΑΘήνα 104 47

Τηλέφωνο: 210 3499323-326-207

Fax: 210 3499533-534

Ε-mail: landini@petropoulos.com